Mae Dogfen Cyfranddaliad Grannell bellach wedi’i lansio a bydd yn rhedeg tan Rhagfyr 14.

Lawrlwythwch y Ddogfen Cyfranddaliad yma.

Trwy brynu cyfranddaliadau byddwch yn dod yn aelod o Grannell Community Energy Limited,cymdeithas Budd-dal Cymunedol.

Mae angen inni godi £700,000 i’n galluogi ni i ddechrau gweithio
ar adeiladu’r tyrbin. Ein hamcanestyniadau yw y bydd aelodau’n cael 5% o gyfraniadau ar gyfartaledd
ar eu cyfrannau a bydd cronfa gymunedol o £5000 y flwyddyn i’r gymuned leol; darllenwch ein
dogfen cynnig cyfranddaliadau am ragor o fanylion.

Gallwch wneud cais naill ai drwy’r ffurflen yng nghefn y ddogfen cynnig cyfranddaliadau, neu ar-lein trwy ein ffurflen ar-lein.