Tyrbin Enercon tebyg i’r un y byddwn yn ei osod.

Ffotograffau o ddatgysylltu’r tyrbin yn yr Iseldiroedd.

Montage ffotograffig o’r tyrbin fel y bydd yn ymddangos, fel y’i cyflwynwyd gyda’n cais cynllunio.