Gosodwyd traciau newydd i helpu i gludo cydrannau’r tyrbin i’r safle, a chloddwyd ffosydd ceblau:
Adeiladu’r sylfeini a thywallt y sail goncrid:
Rhannau’r tyrbin yn cyrraedd y safle yn gynnar ym mis Hydref:
Codi’r tyrbin!
Byddem ni wrth ein bodd yn gweld eich lluniau o’r tyrbin yn cynhyrchu – cofiwch eu hanfon atom!