Thank you to everyone who turned up to our event in Felin-fach last week, here are some photos to share with you.

The Share Offer Document which will have all the information you need about the project and how you can get involved will be ready soon, we’ll share it with you as soon as we can.

Diolch i bawb wnaeth ymuno â ni yn Felin-fach wythnos diwethaf, dyma rhai lluniau o’r noswaith.

Bydd y Ddogfen Cyfranddaliadau sydd yn cynnwys gwybodaeth am y prosiect yma a sut gallwch chi fod yn rhan ohono ar gael cyn bo hir, wnawn ni ei rannu efo chi cyn gynted a gallwn.

Pre-launch events