Mae’r Ddogfen Cyfranddaliad newydd ar gael i’w lawr lwytho oddi ar y gwefan, mae’n cynnwys y dyddiad cau newydd ar gyfer prynu cyfranddaliadau sef 14 Rhagfyr 2018. Nid yw ein hamcanestyniadau wedi’u newid, ac rydym wedi penderfynu mae dyddiad gosod y prosiect fydd Gwanwyn 2019 (gyda digon o amser cyn ein dyddiad cau ar gyfer y Tariff Cyflenwi Trydan o Ragfyr 2019).

Mae’r Ddogfen Cyfranddaliad newydd ar gael i’w lawr lwytho oddi ar y gwefan.