Mae Ynni Cymunedol Grannell (Grannell) yn chwilio am ddefnyddwyr cymdeithasol cyfrifol a moesegol sydd am fuddsoddi yn un o’r prosiectau ynni tyrbin gwynt cymunedol diwethaf yn y Deyrnas Unedig.

Mae Grannell yn gymdeithas er budd cymunedol ac mae wedi ymrwymo i ddatblygu ynni glân a gostwng effeithiau newid hinsawdd trwy adeiladu ynni adnewyddadwy ar ffurf tyrbin gwynt. Mae’r prosiect yn gobeithio codi £700,000 erbyn 14 Rhagfyr 2018 er mwyn ariannu adeiladu tyrbin gwynt Enercon 500kW ger Llanbedr Pont Steffan yng nghanolbarth Cymru.

Bydd y tyrbin gwynt yn sefyll ar dwr 50 metr gyda rhychwant llafn 48 metr. Disgwylir iddo gynhyrchu tua 1700 MWh o drydan y flwyddyn, sy’n ddigon i tua 446 o gartrefi. Ar hyn o bryd, mae Grannell yn un o ddau brosiect ynni sy’n cael ei arwain gan y gymuned yng Nghymru ac yn gwerthu cyfranddaliadau cymunedol. Y prosiect arall yw Ynni Teg yn Sir Gaerfyrddin.

Dywedodd Cadeirydd Ynni Cymunedol Grannell, Leila Sharland: “Os oes gennych chi neu unrhyw un yr ydych chi’n adnabod ddiddordeb mewn ynni gwyrdd a hoffech fuddsoddi yn ein prosiect yna cysylltwch â ni. Mae cefnogi prosiectau lleol fel hyn yn ffordd wych o greu newid ar lawr gwlad.”

Mae cymdeithasau budd-daliadau cymunedol fel Grannell yn adlewyrchu ymrwymiad i’r gymuned ehangach, a bydd buddsoddwyr yn y prosiect yn medru ennill tua 5% ar eu cyfranddaliadau dros 20 mlynedd. Bydd unrhyw elw ychwanegol yn cael ei roi yn ôl i fusnesau a phrosiectau lleol.

Ychwanegodd Ms Sharland: “Mae’r prosiect hwn yn ffordd wych i’r rhai sydd â diddordeb mewn buddsoddiadau cyfrifol-gymdeithasol. Rydym yn anelu at gyflwyno prosiect sy’n gallu dod a’r gymuned at ei gilydd, yn cynhyrchu ynni gwyrdd yng nghanol Cymru, ac yn cynnig dychwelyd teg i gefnogwyr am eu harian a’u ffydd, oll wrth ddarparu cronfa gymunedol i gefnogi prosiectau lleol yn yr ardal.”

Os hoffech brynu cyfranddaliadau yn y prosiect hwn, e-bostiwch info@grannellcoop.org.uk , ffoniwch 01743 835242 neu ewch i’r wefan www.grannellcoop.org.uk

Cefnogir Ynni Cymunedol Grannell gan Sharenergy, Amwythig. Mae Sharenergy wedi cynorthwyo dros 30 o brosiectau ynni cymunedol ar draws y DU, a defnyddir eu profiad helaeth ar y prosiect yma.

Yn ychwanegol, cefnogir y prosiect gan Wasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru, sy’n cefnogi sectorau ynni cyhoeddus a chymunedol yng Nghymru i ddatblygu prosiectau ynni a phrosiectau ynni adnewyddadwy.

MAE’R DYFODOL YN WYRDD – EICH SIAWNS I FUDDSODDI YN UN O’R PROSIECTAU YNNI CYMUNEDOL DIWETHAF YN Y DU